Birlik Beton

 

Konuya ilişkin makalelere  web sayfamızdaki  Kış Koşullarında Beton Dökümü  ve  www.birlikbeton.com.tr/index.php linkleri yardımıyla  ulaşabilirsiniz.

 


Birlik Hazır Beton A.Ş hazır beton sektöründeki güvenilir ve kalıcı  yerini ,araç filosuna 16 adet yeni transmikser katarak sürdürüyor...

  


1997 yılından bugüne kadar beton üretimi ve hizmet kalitesinden ödün vermeden üretimimize aralıksız devam etmenin mutluluğunu  siz sektör çalışanlarınca paylaşmak istedim.Müşterilerimize daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek adına öngörülen talepler doğrultusunda yeni transmikser filomuzu yeni iş sezonu ile birlikte hizmete sunmanın kıvancını siz değerli meslektaşlarımla birlikte yaşamak istedim.

Transmikser filomuzun yenilenmesi ile hazır beton üretimimizin her aşamasında, kaliteli beton üretimi duyarlılığına  ilave olarak deneyimsel beceri sarf etmek , yeni somut hedeflere doğru yol almak, firma önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almaktadır.

Betonun taşınması sürecinde, trafikte yüksek risk altında çalışan personele firmamızca temin edilen yeni araç filosu sayesinde sağlıklı, güvenlir çevresel koşullar  ve daha emniyetli çalışma olanağı sağlanması, çalışanlarda sevinç kaynağına neden  olurken bizleri de gururlandırdı.

Saygılarımla,                                                                                                         

İsmail KAHRAMAN

Birlik Hazırbeton A.Ş

Genel Müdür Yard.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Betonda Kaliteyi Ararken


Hazır betonu ihtiyacına uygun olarak sipariş vermek, teslim alırken gerekli kontrolleri yapmak zorunludur, Bu işlem size betonun kalitesini ölçme olanağını verir, ancak yeterli değildir. Zira size kaliteyi garanti etmez. Kalitesizlik riskini en alt düzeye indirmek, olası sorunlardan kurtulmak için işin başında DOĞRU hazır betoncuyu seçmekte yarar vardır.

 
Herhangi bir ürünün, üretim kalitesini belirleyen temel kriterler şunlardır:

  • Beton bileşeni olarak kullanılan hammadde kalitesinin ilgili standartlarda aranan limitlere uygunluğu,
  • Ekipman ve Makine Donanımının Kalitesi,
  • İnsan kalitesi (bilgi, beceri, motivasyon, yönetim, vb.)

Bu nedenle, hazır beton satın alınacak firmayı seçmeden önce,  tüketici, aday firmaları ziyaret ederek beton temin edilecek firmanın;

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi  TS EN 206 –1,

-  TSE,KGS''ye ait Güvenilir Ürün  Belgesi (G Belgesi)

-  Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuar Onay Belgesi ,  (TS EN ISO/IEC  17025),

-  Kalite Yönetim Sistem Belgesi, EN ISO 9001,

-  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi OHSAS  18001,

-  Çevre Yönetim Sistemi  EN ISO 14001

belgesine sahip olup  olmadığı aranmalıdır. 

Birlik Hazır Beton A.Ş  olarak firmamız,yukarıda sıralamış olduğumuz  bütün belgelerin güncelleştirilmiş versiyonlarına sahip bir kuruluştur.Bakınız Ürün ve Hizmetler/Marka,Sertifika ve Belgeler

Bununla birlikte hazır beton üreten tesislerin;

- Hazır beton santralinde bilgisayar otomasyonunun olup olmadığı,
- Kalite kontrol sistemi ve Laboratuar biriminin olup olmadığı araştırılmalı, çalışanların teknik birikimi ve yeterliği hakkında bilgi edinilmelidir.Ayrıca,

- Üretim - taşıma - pompalama kapasitesi,
- Referanslar,
- Fiyat ve ödeme koşulları vb. konular açısından da hazır beton üreticisinin incelenmesinde küçümsenmeyecek  oranda yararlar sağlanabilir.

Üretim, taşıma, pompalama miktarları, laboratuar olanakları ve test yapabilme kabiliyetleri, hammadde(agrega, çimento, yapı kimyasalları, uçucu kül, vb)deneylerin yapılabilir olması, deney raporlarının maddi olarak var olması, geçerlilik süreleri firma seçimi sırasında öncelikle ve önemle göz önünde bulundurulmalıdır.

Kalite garantisi ve istikrarı açısından hazır beton firmasının çağdaş bir kalite yönetim sistemine sahip olması (ISO 9001, Marka uygunluk Belgesi ve Laboratuar Yeterlik Belgesi vb)beton sağlanacak firma için bir tercih nedeni olmalıdır.

Bununla birlikte ürünlerin istatistik yöntemlerle izleniyor olması, basınç dayanımı ,raporlama ve saklama olanaklarının olması söz konusu firma güvenirliği açısından çok önemlidir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz, hazır beton üreten her firmada olması gerekli tüm donanımlara Birlik Hazır Beton A.Ş olarak yıllardan beri sahip olmanın gururunu taşımaktayız.

Kaldı ki laboratuvar olanakları geliştirilerek betonun en önemli ana yapı malzemesi olan çimentonun da beton üreticisi olarak önem verilen deneyleri hazır beton laboratuarımızda yapılmakta olup bulunan deney sonuçları  ilgili çimento fabrikası ARGE Laboratuarının  test sonuçlarına oranla 2 günlük testlerde          %96.11 ve 28. günlük testlerde % 88 oranla benzerlik kaydedilmektedir.(TS EN 196–1 standardında , bu benzerlikten sapma max. %15 kadar olabilir)

Bu durum beton üretici ve tüketicisi açısından önemli olmakla birlikte  çimento üreticisi açısından çimentonun farklı bir laboratuar tarafından test edilerek izleniyor olması ile  taraflara tanımsız yararlar sağlamaktadır.

2009 yılı içinde Ankara Sigma Laboratuarı ile yapılan karşılaştırmalı deneyler sonucunda, Birlik Hazır beton A.Ş en iyi bölgede yer alarak kaliteli test uygulamasında da geçen yılki başarısını sürdürmüştür.(Bak Üretim El Kitabı 2009 sayfa 172-182)

Beton üretimine olan bilimsel ve çağdaş yaklaşımımız sonucunda her geçen gün müşteri portföyümüz gelişmekte ve çeşitli üniversite çevreleri ve meslek Odalarınca gönderilen öğrencilerle  Birlik Hazır Beton A.Ş Laboratuarı yaz sezonunda adeta üniversite kampüsüne dönüşmektedir. (Bak resim üretim el kitabı 2009 sayfa 3 ODTÜ ziyareti)

Birçok öğrenci firmamız laboratuarında bilgi ve görgülerini arttırmak ve staj yapmak  için çok önceden başvuruda bulunmak zorunda kalmaktadırlar.

Sanayi-Üniversite işbirliği çalışmalarımız sonucunda staj gören öğrencilerin okul bitiminde laboratuar yönetimi katkılarıyla bir iş sahibi olma şansına da kavuşmuş olmaları firmamıza olan talep ve güveni her yıl giderek arttırmaktadır.
 
Her yıl tekrarladığımız bir türlü temenniden öteye geçmeyen dileklerimizi bu yılda yineliyoruz;


Hazır beton üretiminde kalite ve kontrolün haksız rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte sorgulandığı (G belgesi 01.07.2010 tarihinde yürürlüğe girdi !) bir düzende beton üretim ve denetimlerinin standart ve şartnamelerin öngördüğü yeterlilikte yapılması umuduyla saygılarımızı  sunarız. 

 

 

 

 

 
Beton Laboratuvarı Teknisyenleri Kursu

Beton Laboratuvarı Teknisyenleri Kursu

20-24 Ocak 2014

Milli Eğitim Bakanlığı nezaretinde, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen  Laboratuvar Teknisyenleri Kursu, 20-24 Ocak 2014 tarihinde Birlik Hazır Beton A.Ş Tesislerinde gerçekleşmiştir. Sertifika programı  gereği eğitimi gerçekleştiren kursta görev alan  eğitmenler aşağıda belirtilmiştir.

İTÜ, Doç.Dr.Sn. Özkan ŞENGÜL

THBB,Meslek Öğretmeni ,İnş.Yük.Müh. Sn. Cenk KILINÇ

THHB,İSG Öğretmeni,Kim.Müh.Sn. Eyüp EREN

THBB, Yapı Öğretmeni Sn. Yılmaz YELKE  ve

Birlik Hazırbeton A.Ş Kalite Güvence Md.Kimya Müh. Sn. Ömer İÇEMER,

Eğitimle  ilgili konuları içeren sınav sonucunda ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen 28 Beton laboratuvarı  teknisyeni ,Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.

Tüm kursiyerler adına;

Ankara''da bu kursun düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen  THBB Başkanı Sayın Yavuz IŞIK ve THHB Genel Sekreteri Sayın Tümer AKAKIN'a

Bu eğitimin yapılması  için tesislerini ve olanaklarını tüm kursiyerlere açan Birlik Hazır Beton A.Ş ye ve kurs eğitmenlerine, eğitime gönül vermiş kuruluş olarak , teşekkürlerimizi iletiriz.

 

Mayıs 2014 Ödül Dağıtım Töreni
Mikser Operatörü Sn. Erdoğan Mollasalihoğlu'nun ödülünü Tesis Müdürü Sn. Osman Kavlak takdim ederken

 

Pompa Operatörü Sn.Halil Ataman'nın ödülünü Tesis Şefi Sn.Rıza Kahraman takdim ederken

 

Pompa peratörü yardımcısı Sn.Mesut Elma'nın ödülünü Sevkiyat Şefi  Sn.Gündoğdu Elüstün takdim ederken

 

3

 

Mayıs 2014 Ödül Dağıtım Töreni
  Birlik Hazır Beton A.Ş 'de gelenekselleşen 2014 yılı Mayıs ayının başarılı personelleri belirlenmiş olup Genel Müdürlüğümüzce uygun görülen ödüller ilgili personele dağıtılmıştır.
  Ödüller dağıtılırken ölçme ve değerlendirme kriteri olarak çalışan personelin; dürüst ve çalışkan olması, firma menfaatlerini ön planda düşünen ve uygulayan, meslek etiğine uygun sevgi ve saygı çerçevesinde davranışlar sergilemesi, esas alınmıştır.
  Belirlenen isimler tarafsız bir duyarlılıkla gözlenmiş ve değerlendirilmiştir.
  Bu değerlendirme sonucuna göre kurum personellerinden;
1-Halil ATAMAN, pompa operatörü
2- Mesut ELMA  , pompa operatörü yardımcısı
3-Erdoğan MOLLASALİHOĞLU,Mikser Şoförü çeyrek altınla ödüllendirilmiştir.
İlgili personeli kutlar başarılarının devamını dilerim.
  İsmail KAHRAMAN
  Genel Müdür Yardımcısı
  Birlik Hazır Beton A.Ş

Kullanıci Girişi

Kullanıcı Adı  
Şifre  
 

Duyurular

Sorularınız ve Cevaplar

Merak ettiğiniz soruları cevaplıyoruz.

Tüm Makaleler

Sektörle ilgili makalelerimizi burada bulabilirsiniz.

Video Galeri

Video-galeri de projelerimizi izleyebilirsiniz.

Havadurumu Ankara, Etimesgut

24 / 11 / 2014
Pazartesi
25 / 11 / 2014
Salı
26 / 11 / 2014
Carşamba
7 ° C / -4 ° C 6 ° C / -5 ° C 8 ° C / -4 ° C
Facebook da paylaş         FriendFeed paylaş